Contact Us

 

Ming Chuan University School of Tourism
Tel:+886 3 350-7001 #3810, 3202 
E-Mail: crlin@mail.mcu.edu.tw
Add: Taoyuan: 5 De Ming Rd., Gui Shan District, Taoyuan County 333, Taiwan